Tematy

Temat nr 1
UDZIAŁ MITOCHONDRIALNEJ WSTECZNEJ KASKADY SYGNAŁOWEJ W ADAPTACJI MITOCHONDRIÓW W PIERWOTNYCH FIBROBLASTACH ULEGAJĄCYCH STARZENIU; EFEKT DAIDZEINY
Nazwa instytucji wiodącej: Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego
Nazwisko promotora: prof. dr hab. Joanna Szczepanowska
Nazwisko opiekuna naukowego: dr Dominika Malińska
Nazwa instytucji partnerskiej: Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko 2-go promotora: prof. dr hab. Paweł Kulesza
Nazwisko opiekuna naukowego: dr hab. Iwona Rutkowska, prof. ucz.


Temat nr 2
REGULACJA AKTYWNOŚCI MITOCHONDRIALNEGO KANAŁU POTASOWEGO PRZEZ NISKOCZĄSTECZKOWE ZWIĄZKI SYNTETYCZNE ORAZ POCHODZENIA ROŚLINNEGO
Nazwa instytucji wiodącej: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Nazwisko promotora: prof. dr hab. Adam Szewczyk
Nazwa instytucji partnerskiej: Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko 2-go promotora: prof. dr hab. Tomasz Bauer


Temat nr 4
OPRACOWANIE PRZENOŚNEGO ZMINIATURYZOWANEGO URZĄDZENIA DIAGNOSTYCZNEGO ZINTEGROWANEGO Z ELEKTROCZUJNIKIEM DNA
Nazwa instytucji wiodącej: Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko promotora: prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska
Nazwisko opiekuna naukowego: dr inż. Kamil Żukowski
Nazwa instytucji partnerskiej: Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko 2-go promotora: prof. dr hab. Renata Bilewicz


Temat nr 5
EFEKTYWNE TRYPLETOWE FOTOUCZULACZE OPARTE NA STRUKTURACH ZWIĄZKÓW BORACYKLICZNYCH JAKO MATERIAŁY O POTENCJALNYM ZASTOSOWANIU W KATALIZIE I FOTOINAKTYWACJI MIKROORGANIZMÓW
Nazwa instytucji wiodącej: Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko promotora: dr hab. inż. Krzysztof Durka
Nazwa instytucji partnerskiej: Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko 2-go promotora: prof. dr hab. Krzysztof Woźniak


Temat nr 7
POSZUKIWANIE KORELACJI STRUKTURA-AKTYWNOŚĆ BIOLOGICZNA DLA WYBRANYCH GRUP ZWIĄZKÓW BOROORGANICZNYCH I ICH KONIUGATÓW ZE ZWIĄZKAMI NATURALNYMI
Nazwa instytucji wiodącej: Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko promotora: prof. dr hab. inż. Sergiusz Luliński
Nazwa instytucji partnerskiej: Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko 2-go promotora: prof. dr hab. Krzysztof Woźniak


Temat nr 8
MAGNETOLIPOSOMY JAKO KONTROLOWANY MAGNETYCZNIE SYSTEM DOSTARCZANIA LEKÓW PRZECIWNOWOTWOROWYCH DO KOMÓREK W HODOWLACH IN VITRO
Nazwa instytucji wiodącej: Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko promotora: prof. dr hab. inż. Michał Chudy
Nazwa instytucji partnerskiej: Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko 2-go promotora: prof. dr hab. Paweł Krysiński


Temat nr 12
POLIMERY Z PAMIĘCIĄ KSZTAŁTU DO ZASTOSOWAŃ BIOMEDYCZNYCH – BADANIA ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY STRUKTURĄ A WŁAŚCIWOŚCIAMI
Nazwa instytucji wiodącej: Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko promotora: prof. dr hab. inż. Paweł Parzuchowski
Nazwa instytucji partnerskiej: Wydział Chemiczny Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko 2-go promotora: dr hab. Andrzej Sikorski, prof. ucz.


Temat nr 13
WYKORZYSTYWANIE MIKRO-/NANOŻELI CZUŁYCH NA WARUNKI ŚRODOWISKOWE JAKO NOŚNIKI LEKÓW
Nazwa instytucji wiodącej: Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko promotora: prof. dr hab. inż. Artur Dybko
Nazwa instytucji partnerskiej: Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko 2-go promotora: dr hab. Marcin Karbarz
Nazwisko opiekuna naukowego: prof. dr hab. Zbigniew Stojek


Temat nr 14
SYNTEZA I EWALUACJA NOWYCH ANALOGÓW ARGININY JAKO SKŁADOWYCH METABOLICZNEJ TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ
Nazwa instytucji wiodącej: Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko promotora: dr hab. inż. Mariola Koszytkowska-Stawińska, prof. ucz.
Nazwa instytucji partnerskiej: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Nazwisko 2-go promotora: prof. dr hab. Maria Jolanta Rędowicz


Temat nr 16
SYNTEZA I BADANIE WŁAŚCIWOŚCI SPEKTROSKOPOWYCH I BIOLOGICZNYCH POCHODNYCH STILBENU I IZOSTERÓW STILBENU– POTENCJALNYCH LEKÓW W TERAPII NOWOTWORÓW
Nazwa instytucji wiodącej: Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko promotora: dr hab. inż. Hanna Krawczyk, prof. ucz.
Nazwisko opiekuna naukowego: dr inż. Marcin Poterała
Nazwa instytucji partnerskiej: Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Nazwisko 2-go promotora: dr hab. Ewa Joachimiak
Nazwisko opiekuna naukowego: dr hab. Hanna Fabczak, prof. IBD.


Temat nr 18
OPRACOWANIE MIKROSYSTEMU PRZEPŁYWOWEGO LAB-ON-A-CHIP DO TWORZENIA I FUNKCJONANEJ ANALIZY MODELU WYSPY TRZUSTKOWEJ W WARUNKACH FIZJOLOGICZNYCH I CUKRZYCY TYPU 2
Nazwa instytucji wiodącej: Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko promotora: prof. dr hab. inż. Zbigniew BrzÓzka
Nazwa instytucji partnerskiej: Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Nazwisko 2-go promotora: prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń


Temat nr 20
GLOBALNA ANALIZA ILOŚCIOWA BIAŁEK ZAANGAŻOWANYCH W PATOGENEZĘ PROTEINOPATII TDP-43
Nazwa instytucji wiodącej: Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko promotora: prof. dr hab. Ewa Bulska
Nazwisko opiekuna naukowego: dr Anna Konopka
Nazwa instytucji partnerskiej: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego
Nazwisko 2-go promotora: prof. dr hab. Leszek Kaczmarek


Temat nr 21
BADANIE SKŁADU BIAŁKOWEGO I FUNKCJI PROMIENI ŁĄCZĄCYCH W RZĘSCE METODAMI SPEKTROMETRII MAS
Nazwa instytucji wiodącej: Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko promotora: prof. dr hab. Ewa Bulska
Nazwisko opiekuna naukowego: dr Anna Konopka
Nazwa instytucji partnerskiej: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego
Nazwisko 2-go promotora: dr hab. Dorota Włoga, prof. IBD


Temat nr 23
BADANIA STRUKTURY I FUNKCJI KOMPLEKSÓW PRZECIWWIRUSOWYCH BIAŁEK IFIT
Nazwa instytucji wiodącej: Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko promotora: prof. dr hab. Paulina Dominiak
Nazwisko opiekuna naukowego: dr Maria GÓrna
Nazwa instytucji partnerskiej: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Nazwisko 2-go promotora: prof. dr hab. Anna Filipek


Temat nr 24
SYNTEZA I BADANIA AKTYWNOŚCI BIOLOGICZNEJ ZWIĄZKÓW HETEROCYKLICZNYCH POTENCJALNIE UŻYTECZNYCH W DIAGNOZIE I LECZENIU DEPRESJI.
Nazwa instytucji wiodącej: Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego / CENT III
Nazwisko promotora: prof. dr hab. Karol Grela
Nazwisko opiekuna naukowego: dr inż. Anna Kajetanowicz
Nazwa instytucji partnerskiej: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Nazwisko 2-go promotora: prof. dr hab. Jakub Włodarczyk


Temat nr 25
WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA POWIERZCHNIOWO WZMOCNIONE WIDMA RAMANOWSKIE MODELOWYCH NICI DNA
Nazwa instytucji wiodącej: Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko promotora: prof. dr hab. Andrzej Kudelski
Nazwa instytucji partnerskiej: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Nazwisko 2-go promotora: prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń


Temat nr 26
BADANIA WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROCHEMICZNYCH MITOCHONDRIALNEGO KANAŁU POTASOWEGO ROMK2 REKONSTYTUOWANEGO W CZARNE BŁONY LIPIDOWE ORAZ W DWUWARSTWY LIPIDOWE TWORZONE NA STAŁYM PODŁOŻU
Nazwa instytucji wiodącej: Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko promotora: prof. dr hab. Paweł Krysiński
Nazwa instytucji partnerskiej: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Nazwisko 2-go promotora: prof. dr hab. Adam Szewczyk


Temat nr 27
KOMPUTEROWA ANALIZA PRZEPŁYWU JONÓW PRZEZ ANTYPORTER EcCLC I KANAŁ POTASOWY ROMK ORAZ IDENTYFIKACJA MIEJSC WIĄŻĄCYCH FOSFATYDYLOINOZYTOLE W KANALE ROMK
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko promotora:prof. dr hab. Sławomir Filipek
Nazwa instytucji partnerskiej:Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Nazwisko 2-go promotora:dr hab. Piotr Koprowski


Temat nr 28
OTRZYMYWANIE, OCZYSZCZANIE I CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH KANAŁÓW POTASOWYCH W LIPIDOWYCH FAZACH CIEKŁOKRYSTALICZNYCH
Nazwa instytucji wiodącej: Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko promotora: prof. dr hab. Renata Bilewicz
Nazwisko opiekuna naukowego: dr hab. Ewa Nazaruk
Nazwa instytucji partnerskiej: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Nazwisko 2-go promotora: prof. dr hab. Adam Szewczyk
Nazwisko opiekuna naukowego: dr Bogusz Kulawiak


Temat nr 29
ZASTOSOWANIE APIGENINY JAKO MODULATORA PROCESU MINERALIZACJI ZACHODZĄCEGO W PĘCHERZYKACH MACIERZY POZAKOMÓRKOWEJ WYDZIELANYCH PRZEZ KOMÓRKI KOŚCI CZŁOWIEKA
Nazwa instytucji wiodącej: Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko promotora: dr hab. Magdalena Biesaga, prof. ucz.
Nazwa instytucji partnerskiej: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Nazwisko 2-go promotora: prof. dr hab. Sławomir Pikuła
Nazwisko opiekuna naukowego: dr Agnieszka Strzelecka-Kiliszek


Temat nr 30
WYKORZYSTANIE BIOPOLIMERÓW W CIENKOWARSTWOWYCH AKUMULATORACH (KONDENSATORACH) WYSOKIEJ MOCY
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko promotora:prof. dr hab. Paweł Kulesza
Nazwisko opiekuna naukowego:dr Magdalena Skunik-Nuckowska
Nazwa instytucji partnerskiej:Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko 2-go promotora: prof. dr hab. Władysław Wieczorek


Temat nr 32
IDENTYFIKACJA MIEJSC WIĄŻĄCYCH AKTYWATORY I INHIBITORY MITOCHONDRIALNEGO KANAŁU POTASOWEGO O DUŻYM PRZEWODNICTWIE AKTYWOWANEGO JONAMI WAPNIA (mitoBKCa)
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko promotora:prof. dr hab. Sławomir Filipek
Nazwa instytucji partnerskiej:Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Nazwisko 2-go promotora: dr hab. Piotr Koprowski


Temat nr 33
PROJEKTOWANIE RECEPTORÓW MOLEKULARNYCH WYKORZYSTUJĄCYCH METALOKOMPLEKSY PEPTYDOWE
Nazwa instytucji wiodącej: Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko promotora: prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski
Nazwa instytucji partnerskiej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko 2-go promotora: prof. dr hab. Sławomir Sęk


Temat nr 34
UKŁADY HYBRYDOWE ZBUDOWANE Z NANOKRYSZTAŁÓW STOPOWYCH AgInS2-ZnS I ORGANICZNYCH LIGANDÓW BIOAKTYWNYCH DO ZASTOSOWAŃ BIOMEDYCZNYCH
Nazwa instytucji wiodącej: Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko promotora: dr hab. inż. Piotr Bujak, prof. PW
Nazwa instytucji partnerskiej: Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko ko-promotora: prof. dr hab. Anna M. Nowicka


Temat nr 35
UKŁADY WOLTAMPEROMETRYCZNE I GRAWIMETRYCZNE DO DETEKCJI METALOPROTEINAZ MACIERZY -1, -2 I -9 W LUDZKIM RAKU PŁUCA
Nazwa instytucji wiodącej: Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko promotora: prof. dr hab. Anna M. Nowicka
Nazwisko opiekuna naukowego: dr Agata Kowalczyk
Nazwa instytucji partnerskiej: Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko 2-go promotora: dr hab. inż. Mariola Koszytkowska-Stawińska, prof. ucz. Nazwisko opiekuna naukowego: dr inż. Artur KasprzakTemat nr 38
ANTYOKSYDACYJNE I PRZECIWSTARZENIOWE WŁAŚCIWOŚCI ZWIĄZKÓW ZAWIERAJĄCYCH NITROKSYLOWĄ I FENOLOWĄ GRUPĘ FUNKCYJNĄ – BADANIA W MODELOWYCH UKŁADACH CHEMICZNYCH I BIOLOGICZNYCH
Nazwa instytucji wiodącej: Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko promotora: prof. dr hab. Grzegorz Litwinienko
Nazwa instytucji partnerskiej: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Nazwisko ko-promotora: dr hab. Anna Bielak-Żmijewska


Temat nr 40
ZASTOSOWANIE UPORZĄDKOWANYCH WARSTW REDUKOWANEGO TLENKU GRAFENU I NANOCZĄSTEK METALI SZLACHETNYCH DO WYKRYWANIA SUBSTANCJI BIOLOGICZNYCH ZA POMOCĄ WZMOCNIONEJ POWIERZCHNIOWO SPEKTROSKOPII RAMANA (SERS)
Nazwa instytucji wiodącej: Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko promotora: prof. dr hab. Barbara Pałys
Nazwa instytucji partnerskiej: Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko 2-go promotora: prof. dr hab. Władysław Wieczorek
Nazwisko opiekuna naukowego: dr hab. inż. Grażyna Zofia Żukowska


Temat nr 41
FIZYKOCHEMIA KOKRYSZTAŁÓW ALKOHOLI I AMIN ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM UKŁADÓW NIENASYCONYCH
Nazwa instytucji wiodącej: Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko promotora: dr hab. Łukasz Dobrzycki, prof. ucz.
Nazwa instytucji partnerskiej: Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko 2-go promotora: prof. dr hab. inż. Janusz Zachara


Temat nr 42
BADANIA AKTYWNOŚCI KATALITYCZNEJ NANOZYMÓW MONOMETALICZNYCH I MULTIMETALICZNYCH ORAZ ICH WYKORZYSTYWANIE W KONSTRUKCJI BIOTESTÓW
Nazwa instytucji wiodącej: Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko promotora: dr hab. inż. Mariusz Pietrzak, prof. ucz.
Nazwa instytucji partnerskiej: Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko 2-go promotora: prof. dr hab. Sławomir Sęk


Temat nr 43
ROLA WSPÓŁPRACY S-PALMITYLACJI I S-NITROZYLACJI W ZALEŻNEJ OD PŁCI ODPOWIEDZI NA STRES
Nazwa instytucji wiodącej: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Nazwisko promotora: prof. dr hab. Jakub Włodarczyk
Nazwa instytucji partnerskiej: Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko 2-go promotora: prof. dr hab. Karol Grela


Temat nr 44
ELEKTROKATALIZATORY REAKCJI REDUKCJI TLENU OPARTE NA WYBRANYCH KOMPLEKSACH CYJANKOWYCH METALI PRZEJŚCIOWYCH I UKŁADACH BIOLOGICZNYCH: ICH SYNTEZA I WŁAŚCIWOŚCI
Nazwa instytucji wiodącej: Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko promotora: dr hab. Krzysztof Miecznikowski, prof. ucz.
Nazwa instytucji partnerskiej: Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko 2-go promotora: prof. dr hab. inż. Marek Marcinek

Skip to content