Obrony

Informacje o publicznych obronach uczestników projektu:

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Stefanowskiej (temat nr 26)
W dniu 11.01.2024 r. o godz. 14:00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Aleksandry Stefanowskiej pt. BADANIA WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROCHEMICZNYCH MITOCHONDRIALNEGO KANAŁU POTASOWEGO ROMK2 REKONSTYTUOWANEGO W CZARNE BŁONY LIPIDOWE ORAZ W DWUWARSTWY LIPIDOWE TWORZONE NA STAŁYM PODŁOŻU.

Promotorzy rozprawy: prof. dr hab. Paweł Krysiński, prof. dr hab. Adam Szewczyk

Recenzenci: prof. dr hab. Hanna Jańska, dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. uczelni, dr hab. Aneta Petelska, prof. UwB

Dyscyplina naukowa: nauki chemiczne

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Sala im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Pasteura 1

Formularz obrony (typ pliku: link do strony www z plikami PDF)


Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Edyty Maroń (temat nr 8)
W dniu 11.12.2023 r. o godz. 15:15 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Edyty Maroń pt. MAGNETOLIPOSOMY JAKO KONTROLOWANY MAGNETYCZNIE SYSTEM DOSTARCZANIA LEKÓW PRZECIWNOWOTWOROWYCH DO KOMÓREK W HODOWLACH IN VITRO.

Promotorzy rozprawy: prof. dr hab. inż. Michał Chudy, prof. dr hab. Paweł Krysiński

Recenzenci: prof. dr hab. Maria Bryszewska, dr hab. inż. Renata Toczyłowska Mamińska, prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Gmach Technologii Chemicznej
Audytorium Mościckiego
ul. Koszykowa 75, Warszawa

Formularz obrony (typ pliku: link do strony www z plikami PDF)


Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Kaspra Marchlewicza (temat nr 4)
W dniu 03.11.2023 r. o godz. 13:15 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Kaspra Marchlewicza pt. OPRACOWANIE PRZENOŚNEGO ZMINIATURYZOWANEGO URZĄDZENIA DIAGNOSTYCZNEGO ZINTEGROWANEGO Z ELEKTROCZUJNIKIEM DNA.

Promotorzy rozprawy: prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska, prof. dr hab. Renata Bilewicz

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Bogusław Baś, dr hab. inż. Sławomir Jakieła, prof. ucz., prof. dr hab. inż. Joanna Niedziółka-Jönsson

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Gmach Technologii Chemicznej
Audytorium Mościckiego
ul. Koszykowa 75, Warszawa

Formularz obrony (typ pliku: link do strony www z plikami PDF)


Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Pauliny Marek-Urban (temat nr 5)
W dniu 23.10.2023 r. o godz. 15:15 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Pauliny Marek-Urban pt. EFEKTYWNE TRYPLETOWE FOTOUCZULACZE OPARTE NA STRUKTURACH ZWIĄZKÓW BORACYKLICZNYCH JAKO MATERIAŁY O POTENCJALNYM ZASTOSOWANIU W KATALIZIE I FOTOINAKTYWACJI MIKROORGANIZMÓW

Promotorzy rozprawy: dr hab. inż. Krzysztof Durka, prof. dr hab. Krzysztof Woźniak

Recenzenci: dr hab. Liliana Mazur, prof. dr hab. Miłosz Pawlicki, dr hab. Mykhaylo Potopnyk

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Gmach Technologii Chemicznej
Audytorium Mościckiego
ul. Koszykowa 75, Warszawa

Formularz obrony (typ pliku: link do strony www z plikami PDF)


Obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Buty (temat nr 28)
W dniu 30.10.2023 r. o godz. 11:00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Aleksandry Buty pt. OTRZYMYWANIE, OCZYSZCZANIE I CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH KANAŁÓW POTASOWYCH W LIPIDOWYCH FAZACH CIEKŁOKRYSTALICZNYCH

Promotorzy rozprawy: prof. dr hab. Renata Bilewicz, prof. dr hab. Adam Szewczyk

Recenzenci: dr hab. Łukasz Półtorak, prof. UŁ, prof. dr hab. Maciej Szaleniec, prof. dr hab. Kazimierz Trębacz

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Sala im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Pasteura 1

Formularz obrony (typ pliku: link do strony www z plikami PDF)


Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Adama Karpińskiego (temat nr 20)
W dniu 23.10.2023 r. o godz. 11:00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Adama Karpińskiego pt. GLOBALNA ANALIZA ILOŚCIOWA BIAŁEK ZAANGAŻOWANYCH W PATOGENEZĘ PROTEINOPATII TDP-43

Promotorzy rozprawy: prof. dr hab. Ewa Bulska, prof. dr hab. Leszek Kaczmarek

Recenzenci: prof. dr hab. Emilia Fornal, dr hab. n. med. Grzegorz Kreiner, prof. dr hab. Piotr Widłak

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Sala im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Pasteura 1

Formularz obrony (typ pliku: link do strony www z plikami PDF)


Obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Bickiej (temat nr 21)
W dniu 13.10.2023 r. o godz. 11:30 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Marty Bickiej pt. BADANIE SKŁADU BIAŁKOWEGO I FUNKCJI PROMIENI ŁĄCZĄCYCH W RZĘSCE METODAMI SPEKTROMETRII MAS

Promotorzy rozprawy: prof. dr hab. Ewa Bulska, dr hab. Dorota Włoga, prof. inst.

Recenzenci: prof. dr hab. Bogusław Buszewski, prof. dr hab. n. med. Marek Kulus, prof. dr hab. Michał Witt

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Sala im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Pasteura 1

Formularz obrony (typ pliku: link do strony www z plikami PDF)


Obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Piecyk (temat nr 1)
W dniu 06.10.2023 r. o godz. 11:00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Karoliny Piecyk pt. UDZIAŁ MITOCHONDRIALNEJ WSTECZNEJ KASKADY SYGNAŁOWEJ W ADAPTACJI MITOCHONDRIÓW W PIERWOTNYCH FIBROBLASTACH ULEGAJĄCYCH STARZENIU; EFEKT DAIDZEINY

Promotorzy rozprawy: prof. dr hab. Joanna Szczepanowska, prof. dr hab. Paweł Kulesza

Recenzenci: dr hab. Piotr Bednarczyk, prof. SGGW; prof. dr hab. Wiesława Jarmuszkiewicz; dr hab. Róża Kucharczyk, prof. IBB PAN

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego
Sala im. Jerzego Konorskiego (II p.; budynek główny)
ul. Pasteura 3

Formularz obrony (typ pliku: link do strony www z plikami PDF)


Obrona rozprawy doktorskiej mgr Natalii Wisińskiej (temat nr 30)
W dniu 21.09.2023 r. o godz. 12:30 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Natalii Wisińskiej pt. WYKORZYSTANIE BIOPOLIMERÓW W CIENKOWARSTWOWYCH AKUMULATORACH (KONDENSATORACH) WYSOKIEJ MOCY

Promotorzy rozprawy: prof. dr hab. Paweł Kulesza, prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek

Recenzenci: prof. dr hab. Anna Lisowska-Oleksiak; prof. dr hab. inż Grzegorz Lota, prof. dr hab. Wojciech Macyk

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Sala im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Pasteura 1

Formularz obrony (typ pliku: PDF)


Obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Gliździńskiej (temat nr 32)
W dniu 19.09.2023 r. o godz. 11:00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Aleksandry Gliździńskiej pt. IDENTYFIKACJA MIEJSC WIĄŻĄCYCH AKTYWATORY I INHIBITORY MITOCHONDRIALNEGO KANAŁU POTASOWEGO O DUŻYM PRZEWODNICTWIE AKTYWOWANEGO JONAMI WAPNIA (mitoBKCa)

Promotorzy rozprawy: prof. dr hab. Sławomir Filipek, dr hab. Piotr Koprowski

Recenzenci: prof. dr hab. n. farm. Krzysztof Jóźwiak, dr hab. Joanna Makowska, prof. ucz., prof. dr hab. inż. Wacław Sokalski

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Sala im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Pasteura 1

Formularz obrony (typ pliku: PDF)


Obrona rozprawy doktorskiej mgr Barbary Zakrzewskiej (temat nr 44)
W dniu 14.09.2023 r. o godz. 12:30 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Barbary Zakrzewskiej pt. ELEKTROKATALIZATORY REAKCJI REDUKCJI TLENU OPARTE NA WYBRANYCH KOMPLEKSACH CYJANKOWYCH METALI PRZEJŚCIOWYCH I UKŁADACH BIOLOGICZNYCH: ICH SYNTEZA I WŁAŚCIWOŚCI

Promotorzy rozprawy: dr hab. Krzysztof Miecznikowski, prof. ucz., prof. dr hab. inż. Marek Marcinek

Recenzenci: dr hab. inż. Marcin Pisarek, prof. IChF PAN; prof. dr hab. Sławomira Skrzypek, prof. dr hab. Krzysztof Winkler

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Sala im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Pasteura 1

Formularz obrony (typ pliku: PDF)


Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Poliny Ivanovej (temat nr 42)
W dniu 26.06.2023 r. o godz. 15:15 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Poliny Ivanovej pt. BADANIA AKTYWNOŚCI KATALITYCZNEJ NANOZYMÓW MONOMETALICZNYCH I MULTIMETALICZNYCH ORAZ ICH WYKORZYSTYWANIE W KONSTRUKCJI BIOTESTÓW

Promotorzy rozprawy: dr hab. inż. Mariusz Pietrzak, prof. ucz.; prof. dr hab. Sławomir Sęk

Recenzenci: dr hab. inż. Iwona Grabowska, dr hab. Magdalena Oćwieja, prof. inst., dr hab. Agnieszka Kyzioł, prof. ucz.

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Gmach Technologii Chemicznej
Audytorium Mościckiego
ul. Koszykowa 75, Warszawa

Formularz obrony


Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mariusza Możajewa (temat nr 27)
W dniu 30.06.2023 r. o godz. 11:00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Mariusza Możajewa pt. KOMPUTEROWA ANALIZA PRZEPŁYWU JONÓW PRZEZ ANTYPORTER EcCLC I KANAŁ POTASOWY ROMK ORAZ IDENTYFIKACJA MIEJSC WIĄŻĄCYCH FOSFATYDYLOINOZYTOLE W KANALE ROMK

Promotorzy rozprawy: prof. dr hab. Sławomir Filipek, dr hab. Piotr Koprowski

Recenzenci: prof. dr hab. Wiesław Gruszecki, prof. dr hab. Hanna Kmita, prof. dr hab. n. farm. Dariusz Matosiuk

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Sali im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Pasteura 1

Formularz obrony (typ pliku: PDF)


Obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Nisiewicz (temat nr 35)
W dniu 14.07.2023 r. o godz. 11:00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Moniki Nisiewicz pt. UKŁADY WOLTAMPEROMETRYCZNE I GRAWIMETRYCZNE DO DETEKCJI METALOPROTEINAZ MACIERZY -1, -2 I -9 W LUDZKIM RAKU PŁUCA

Promotorzy rozprawy: prof. dr hab. Anna M. Nowicka, dr hab. inż. Mariola Koszytkowska-Stawińska, prof. ucz.

Recenzenci: dr hab. inż. Katarzyna Lota, prof. dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska, prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Sali im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Pasteura 1

Formularz obrony (typ pliku: PDF)


Obrona rozprawy doktorskiej mgr Natalii Karolak (temat nr 23)
W dniu 21.06.2023 r. o godz. 11:30 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Natalii Karolak pt. BADANIA STRUKTURY I FUNKCJI KOMPLEKSÓW PRZECIWWIRUSOWYCH BIAŁEK IFIT / Studies of the structure and function of human antiviral IFIT protein complexes.

Promotorzy rozprawy: prof. dr hab. Paulina Dominiak, prof. dr hab. Anna Filipek

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Grzegorz Bujacz, prof. dr. hab. Hanna Rokita, prof. dr hab. Wojciech Rypniewski

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Sali im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Pasteura 1

Formularz obrony (typ pliku: PDF)


Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Kasztelana (temat nr 40)
W dniu 05.06.2023 r. o godz. 11:00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Mateusza Kasztelana pt. ZASTOSOWANIE UPORZĄDKOWANYCH WARSTW REDUKOWANEGO TLENKU GRAFENU I NANOCZĄSTEK METALI SZLACHETNYCH DO WYKRYWANIA SUBSTANCJI BIOLOGICZNYCH ZA POMOCĄ WZMOCNIONEJ POWIERZCHNIOWO SPEKTROSKOPII RAMANA (SERS)

Promotorzy rozprawy: prof. dr hab. Barbara Pałys, prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek

Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Barańska; prof. dr hab. inż. Joanna Niedziółka-Jönsson; prof. dr hab. Edyta Proniewicz

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Sali im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Pasteura 1

Formularz obrony (typ pliku: PDF)


Obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Mroczek (temat nr 29)
W dniu 22.05.2023 r. o godz. 12:30 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Joanny Mroczek pt. ZASTOSOWANIE APIGENINY JAKO MODULATORA PROCESU MINERALIZACJI ZACHODZĄCEGO W PĘCHERZYKACH MACIERZY POZAKOMÓRKOWEJ WYDZIELANYCH PRZEZ KOMÓRKI KOŚCI CZŁOWIEKA

Promotorzy rozprawy: dr hab. Magdalena Biesaga, prof. ucz., prof. dr hab. Sławomir Pikuła

Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Zenon Czuba; prof. dr hab. Marta Miączyńska; prof. dr hab. n. farm. Agata Przekora-Kuśmierz

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Stara Biblioteka
ul. Pasteura 1

Formularz obrony (typ pliku: PDF)


Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Tobolskiej (temat nr 33)
W dniu 28.04.2023 r. o godz. 13:15 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Tobolskiej pt. PROJEKTOWANIE RECEPTORÓW MOLEKULARNYCH WYKORZYSTUJĄCYCH METALOKOMPLEKSY PEPTYDOWE

Promotorzy rozprawy: prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski, prof. dr hab. Sławomir Sęk

Recenzenci: prof. dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło; dr hab. inż. Joanna Cabaj, prof. ucz.; prof. dr hab. inż. Bogusław Baś

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Gmach Technologii Chemicznej
Audytorium Mościckiego
ul. Koszykowa 75


Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Tobolskiej Informacje o obronie znajdują się na stronie Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej


Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Karoliny Rolińskiej (temat nr 12)
W dniu 24.04.2023 r. o godz. 15:15 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Karoliny Rolińskiej pt. POLIMERY Z PAMIĘCIĄ KSZTAŁTU DO ZASTOSOWAŃ BIOMEDYCZNYCH – BADANIA ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY STRUKTURĄ A WŁAŚCIWOŚCIAMI

Promotorzy rozprawy: prof. dr hab. inż. Paweł Parzuchowski, dr hab. Andrzej Dybko, prof. ucz.

Recenzenci: dr hab. inż. Marcin Kozanecki, prof. uczelni; dr hab. inż. Jaromir Lechowicz, prof. uczelni; dr hab. inż. Kinga Pielichowska, prof. ucz.

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Gmach Technologii Chemicznej
Audytorium Mościckiego
ul. Koszykowa 75


Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Karoliny Rolińskiej

Informacje o obronie znajdują się na stronie Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej


Obrona rozprawy doktorskiej mgr Eweliny Wałęki-Bargieł (temat nr 13)
W dniu 14.04.2023 r. o godz. 13:15 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Eweliny Wałęki-Bargieł pt. WYKORZYSTYWANIE MIKRO-/NANOŻELI CZUŁYCH NA WARUNKI ŚRODOWISKOWE JAKO NOŚNIKI LEKÓW

Promotorzy rozprawy: prof. dr hab. inż. Artur Dybko, dr hab. Marcin Karbarz

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Zofia Mazerska, dr hab. Sylwia Flis, prof. ucz., dr hab. inż. Julita Kulbacka, prof. ucz.

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Gmach Technologii Chemicznej
Audytorium Mościckiego
ul. Koszykowa 75

Formularz obrony


Obrona rozprawy doktorskiej mgr Edyty Pyrak (temat nr 25)
W dniu 13.04.2023 r. o godz. 13:00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Edyty Pyrak pt. WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA POWIERZCHNIOWO WZMOCNIONE WIDMA RAMANOWSKIE MODELOWYCH NICI DNA

Promotorzy rozprawy: prof. dr hab. Andrzej Kudelski, prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń

Recenzenci: dr. hab. inż. Beata Brożek-Płuska, prof. ucz., dr hab. Kamilla Małek, prof. UJ., dr. hab. Agnieszka Michota-Kamińska, prof. IChF PAN

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Sala im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Pasteura 1

Dodatkowe informacje (typ pliku: PDF)


Obrona rozprawy doktorskiej mgr Patrycji Kowalik (temat nr 34)
W dniu 03.04.2023 r. o godz. 15:15 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Patrycji Kowalik pt. UKŁADY HYBRYDOWE ZBUDOWANE Z NANOKRYSZTAŁÓW STOPOWYCH AGINS2-ZNS I ORGANICZNYCH LIGANDÓW BIOAKTYWNYCH DO ZASTOSOWAŃ BIOMEDYCZNYCH

Promotorzy rozprawy: dr hab. Piotr Bujak, prof. ucz., prof. dr hab. Anna Nowicka

Recenzenci: dr hab. inż. Katarzyna Matras-Postołek, prof. ucz., prof. dr hab. inż. Sławomir Boncel, prof. dr hab. Sebastian Maćkowski

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Gmach Technologii Chemicznej
Audytorium Mościckiego
ul. Koszykowa 75

Formularz obrony


Obrona rozprawy doktorskiej mgr Bernadety Prus (temat nr 41)
W dniu 20.02.2023 r. o godz. 12:00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Bernadety Prus pt. FIZYKOCHEMIA KOKRYSZTAŁÓW ALKOHOLI I AMIN ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM UKŁADÓW NIENASYCONYCH

Promotorzy rozprawy: dr hab. Łukasz Dobrzycki, prof. ucz., prof. dr hab. inż. Janusz Zachara

Recenzenci: prof. dr hab. Aleksander Filarowski, prof. dr hab. Marcin Palusiak, dr hab. Artur Sikorski, prof. UG

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Sala im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Pasteura 1, Warszawa

Formularz obrony (typ pliku: PDF)


Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Adriana Konopko (temat nr 38)
W dniu 09.03.2023 r. o godz. 14:00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Adriana Konopko pt. ANTYOKSYDACYJNE I PRZECIWSTARZENIOWE WŁAŚCIWOŚCI ZWIĄZKÓW ZAWIERAJĄCYCH NITROKSYLOWĄ I FENOLOWĄ GRUPĘ FUNKCYJNĄ – BADANIA W MODELOWYCH UKŁADACH CHEMICZNYCH I BIOLOGICZNYCH

Promotorzy rozprawy: prof. dr hab. Grzegorz Litwinienko, dr hab. Anna Bielak-Żmijewska, prof. inst.

Recenzenci: prof. dr. hab. n. o zdr. Katarzyna Koziak, prof. dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło, prof. dr. hab. Stanisław Witkowski

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Sala im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Pasteura 1, Warszawa

Formularz obrony (typ pliku: PDF)


Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Patrycji Sokołowskiej (temat nr 18)
W dniu 24.10.2022 r. o godz. 15:15 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Patrycji Sokołowskiej pt. OPRACOWANIE MIKROSYSTEMU PRZEPŁYWOWEGO LAB-ON-A-CHIP DO TWORZENIA I FUNKCJONALNEJ ANALIZY MODELU WYSPY TRZUSTKOWEJ W WARUNKACH FIZJOLOGICZNYCH I CUKRZYCY TYPU 2

Promotorzy rozprawy: prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka, prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń

Recenzenci: dr hab. Iwona Grabowska, prof. dr hab. inż. Dorota Pijanowska, dr hab. Małgorzata Szultka-Młyńska, prof. UMK

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Gmach Technologii Chemicznej
Audytorium Mościckiego
ul. Koszykowa 75, Warszawa

Formularz obrony


Obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Sęk (temat nr 2)
W dniu 21.02.2023 r. o godz. 11:00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Aleksandry Sęk pt. Regulacja aktywności mitochondrialnego kanału potasowego przez niskocząsteczkowe związki syntetyczne oraz pochodzenia roślinnego

Promotorzy rozprawy: prof. Adam Szewczyk, prof. Tomasz Bauer

Recenzenci: dr hab. Joanna Cymerys-Bulenda, prof. Kazimierz Trębacz, dr hab. Małgorzata Wojtkowska, prof. UAM

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego
Aula im. Jerzego Konorskiego
ul. Pasteura 3, Warszawa

Skip to content