Interdyscyplinarne studia doktoranckie TRI-BIO-CHEM
„Od chemii do bioinnowacji dla lepszego życia”

Logotyp witryny Tri-Bio-Chem
Logotyp Tri-Bio-Chem

Jeden doktorat z chemii, biologii i nauk technicznych! Najnowsza infrastruktura badawcza!

[ Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ]

Wideo dotyczące studiów TRI-BIO-CHEM w serwisie YouTube

Informacje o projekcie

W 2017 r. na mocy porozumienia trzech jednostek naukowo-badawczych: Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego zostały powołane czteroletnie Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie TRI-BIO-CHEM (finansowane przez NCBiR w ramach unijnego projektu POWER 3.2).

Doktoranci otrzymają miesięczne stypendium w wysokości 1 500,00 zł oraz miesięczny dodatek naukowy w wysokości 2 100,00 zł.

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

Harmonogram wsparcia

Cel Projektu: Wyższa jakość i efektywność kształcenia na studiach doktoranckich w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technik fizykochemicznych chemii obliczeniowej, biologii molekularnej i biofizyki w badaniach ukierunkowanych na poznanie struktury i zrozumienie mechanizmów działania białek istotnych w chorobach cywilizacyjnych oraz udoskonalenie metod i materiałów wykorzystywanych w terapiach i diagnostyce medycznej.

Beneficjent: Uniwersytet Warszawski

Projekt realizowany w ramach Konsorcjum: Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Wartość Projektu: 4 166 392,50 zł

Wkład funduszy europejskich: 3 511 435,60 zł (84,28%)

Bieżące informacje dotyczące realizowanego harmonogramu wsparcia do pobrania w formie pliku EXCEL

Bieżące informacje dotyczące wykładów do pobrania w formie pliku PDF


Najważniejsze informacje


Wyszukiwarka

Skip to content